AJANVARAUSREKISTERI


Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Toiminimi Henry Lehtoaho
y-tunnus: 1526329-2
Osoite: Hämeenkatu 57, 05820 Hyvinkää
Puhelin: 045-1225844
Tietosuojavastaava: Henry Lehtoaho
Rekisterin nimi: ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi. Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja asiakkaan kotiosoite.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Ajanvarauskalenterin ylläpito on eneroc oy yrityksellä joka huolehtii asianmukaisista tietoturvanasetuksista ja niiden ajan tasalla pidosta. Ajanvarausjärjestelmän tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Rekisteriin on käyttöoikeus vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Toiminimi Henry Lehtoaho
y-tunnus: 1526329-2
Osoite: Hämeentie 57, 05820 Hyvinkää
Puhelin: 045-1225844
Tietosuojavastaava: Henry Lehtoaho
Rekisterin nimi: asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisteriä ylläpidetään asiakkaan hoidon suunnittelun, seurannan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
- terveydenhuoltolaki,
- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Käytän vain asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi asiakkaan luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. asiakkaan hoitavalle lääkärille. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain asiakasta hoitavalla henkilöllä. Manuaalista rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa.

Palaa Etusivulle