Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispäivä: 13.11-2017

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Henry Lehtoaho

Hämeenkatu 57

05820 Hyvinkää

2. Rekisteröinnistä vastaava yhteyshenkilö

Henry Lehtoaho

0451225844

henkka99@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Toiminimi Henry Lehtoahon asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toiminimi Henry Lehtoahon ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (kuten tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen. Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen.

Tietoja voidaan käyttää myös muun muassa toiminimi Henry Lehtoahon toiminnan ja palveluiden analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja palveluista informoimiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat ostaneet palveluita toiminimi Henry Lehtoaholta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
*Henkilön nimi ja henkilötunnus
*Sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
*Lähiomainen
*Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
*Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
*Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset sekä
*Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tiedot, tutkimusten ja hoidon aikana muodostuneet tiedot, asiakassopimusten piiriin kuuluvien henkilöiden perustiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai terveydenhuollon henkilökunnalta saadut tiedot.

Palaa Etusivulle